Vyhľadávanie
V ponuke je 44 nehnuteľností.

Služby

 • Prezentácia nehnuteľností na internetovej stránke a realitných portáloch
 • Obhliadka nehnuteľností
 • Zabezpečíme znalecký posudok a vyhotovenie geometrického plánu
 • Zabezpečíme vyhotovenie Energetického certifikátu bytu (ECB) alebo domu
 • Zabezpečíme aktuálny výpis z LV a fotokópie snímky z katastrálnej mapy na právne účely
 • Vybavíme náležitosti spojené s katastrom nehnuteľností
 • Poskytneme Vám komplexné služby v oblasti kúpno-predajných a nájomných zmlúv,
 • Poskytneme právne poradenstvo renomovanou právnou kanceláriou, zabezpečíme Vám uskutočnenie bezpečnej finančnej transakcie za predanú nehnuteľnosť,
 • Pri nehnuteľnostiach zaťažených záložným právom, poradíme ako uskutočniť jej predaj
 • Sprostredkovávame hypotekárne úvery vo všetkých bankách prostredníctvom overených partnerov
 • Zabezpečíme služby interiérového dizajnéra
 • Zabezpečíme vypratanie bytu alebo pivničných priestorov